#Đơn đặt hàng của bạn

Chọn gói dịch vụ

Pando 1
đ100,000VND/1 tháng
 • Dung Lượng Không Giới hạn
 • Băng Thông Không Giới hạn
 • Quản Lý Cpanel
 • Website 2
 • Parked Domain 6
 • Sub Domain 25
 • MySQL / FPT Account 2
 • Backup Hàng Ngày
 • Miễn Phí SSL
 • Miễn phí tên miền 1 năm
Pando 2
đ150,000VND/1 tháng
 • Dung Lượng Không Giới hạn
 • Băng Thông Không Giới hạn
 • Quản Lý Cpanel
 • Website 6
 • Parked Domain 26
 • Sub Domain 100
 • MySQL / FPT Account 50
 • Backup Hàng Ngày
 • Miễn Phí SSL
 • Miễn phí tên miền 1 năm
Pando 3
đ200,000VND/1 tháng
 • Dung Lượng Không Giới hạn
 • Băng Thông Không Giới hạn
 • Quản Lý Cpanel
 • Website Không Giới hạn
 • Parked Domain Không Giới hạn
 • Sub Domain Không Giới hạn
 • MySQL / FPT Account Không Giới hạn
 • Backup Hàng Ngày
 • Miễn Phí SSL
 • Miễn phí tên miền 1 năm
Copyright © 2021 PandoVPS | Dịch vụ Hosting, Domain, VPS Chất Lượng. All Rights Reserved.