Đăng ký tên miền

Đăng Ký Tên Miền Mới

Tiếp tục thanh toán

1 tên miền đã chọn

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
đ100,000VND
1 Year
N/A
đ70,000VND
1 Year
.net
đ100,000VND
1 Year
N/A
đ70,000VND
1 Year
.info
đ100,000VND
1 Year
N/A
đ70,000VND
1 Year
.biz
đ100,000VND
1 Year
N/A
đ70,000VND
1 Year
.org
đ100,000VND
1 Year
N/A
đ70,000VND
1 Year
.com.vn
đ600,000VND
1 Year
N/A
đ500,000VND
1 Year
.vn
đ500,000VND
1 Year
N/A
đ450,000VND
1 Year
.me
đ200,000VND
1 Year
N/A
đ150,000VND
1 Year
.vip
đ150,000VND
1 Year
N/A
đ100,000VND
1 Year
.com.br
đ200,000VND
1 Year
N/A
đ150,000VND
1 Year
.com.au
đ170,000VND
1 Year
N/A
đ150,000VND
1 Year
.de
đ170,000VND
1 Year
N/A
đ150,000VND
1 Year
.dev
đ210,000VND
1 Year
N/A
N/A

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về PandoVPS

Miễn phí chuyển tên miền về PandoVPS*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về PandoVPS

Copyright © 2021 PandoVPS | Dịch vụ Hosting, Domain, VPS Chất Lượng. All Rights Reserved.