Hosting

 • Pando 1

  đ100,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung Lượng Không Giới hạn
   Băng Thông Không Giới hạn
   Quản Lý Cpanel
   Website 2
   Parked Domain 6
   Sub Domain 25
   MySQL / FPT Account 2
   Backup Hàng Ngày
   Miễn Phí SSL
   Miễn phí tên miền 1 năm
 • Pando 2

  đ150,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung Lượng Không Giới hạn
   Băng Thông Không Giới hạn
   Quản Lý Cpanel
   Website 6
   Parked Domain 26
   Sub Domain 100
   MySQL / FPT Account 50
   Backup Hàng Ngày
   Miễn Phí SSL
   Miễn phí tên miền 1 năm
 • Pando 3

  đ200,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung Lượng Không Giới hạn
   Băng Thông Không Giới hạn
   Quản Lý Cpanel
   Website Không Giới hạn
   Parked Domain Không Giới hạn
   Sub Domain Không Giới hạn
   MySQL / FPT Account Không Giới hạn
   Backup Hàng Ngày
   Miễn Phí SSL
   Miễn phí tên miền 1 năm