Bản Quyền (License)

 • Bản Quyền Cpanel|WHM VPS

  đ300,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • License kích hoạt trực tiếp
   Sử dụng cho Virtual Server - VPS
   Update trực tiếp từ Cpanel
   Hỗ trợ thay đổi IP
   Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
   Không giới hạn tài khoản
 • Bản Quyền CloudLinux

  đ100,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • License kích hoạt trực tiếp
   Update trực tiếp từ CloudLinux
   Hỗ trợ thay đổi IP
   Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
   Tương thích với mọi trình quản lý
 • Bản Quyền LiteSpeed 2CPU

  đ250,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • License kích hoạt trực tiếp
   Không giới hạn domain
   Sử dụng Anti-DDos
   Tương thích Cloudlinux CageFS
   Tăng tốc x6 lần Apache
   Tăng tốc x3 lần Apache SSL
   Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
   Hỗ trợ thay đổi IP
 • Bản Quyền LiteSpeed 4CPU

  đ500,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • License kích hoạt trực tiếp
   Không giới hạn domain
   Sử dụng Anti-DDos
   Tương thích Cloudlinux CageFS
   Tăng tốc x6 lần Apache
   Tăng tốc x3 lần Apache SSL
   Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
   Hỗ trợ thay đổi IP
 • Bản Quyền DirectAdmin

  đ200,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • License kích hoạt trực tiếp
   Không giới hạn domain và account
   Hỗ trợ update bản mới nhất
   Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn
   Hỗ trợ thay đổi IP